Cofnodion Bwrdd y Comisiwn: 9 Ebrill 2019

Meeting overview

Dyddiad: 9 Ebrill 2019

Time: 9am to 10am

Location: Ystafell Boothroyd, 3 Bunhill Row, Llundain

Yn bresennol

John Holmes, Cadeirydd

Alasdair Morgan (Fideo-gynhadledd)

Alastair Ross (Telegynhadledd)

Anna Carragher (Telegynhadledd)

Elan Closs Stephens

Joan Walley

Rob Vincent (Telegynhadledd)

Sarah Chambers (Telegynhadledd)

Stephen Gilbert

Bob Posner, Prif Weithredwr

Ailsa Irvine, Cyfarwyddwr, Gweinyddu Etholiadau a Chanllawiau

Louise Edwards, Cyfarwyddwr, Rheoleiddio (Fideo-gynhadledd)

Craig Westwood, Cyfarwyddwr, Cyfathrebu ac Ymchwil

David Meek, Uwch Gynghorydd, Llywodraethu

Jennifer Hartland, Pennaeth Adnoddau Dynol