Cofnodion Bwrdd y Comisiwn: Dydd Mercher 2 Rhagfyr 2020

Meeting summary

Dyddiad: Dydd Mercher 2 Rhagfyr 2020

Amser: 9:30am-1pm

Lleoliad: Drwy gyfrwng fideogynadledda 

Dyddiad y cyfarfod nesaf a drefnwyd: dydd Mercher 20 Ionawr