Cofnodion Bwrdd y Comisiwn: Dydd Mercher 20 Hydref 2021

Meeting summary

Dyddiad: Dydd Mercher 20 Hydref 2021

Amser: 9.30am - 12.50pm

Lleoliad: Yn bersonol a thrwy gynhadledd fideo

Dyddiad y cyfarfod nesaf a drefnwyd: Bwrdd y Comisiwn, dydd Mercher 1 Rhagfyr 2021