Cofnodion Bwrdd y Comisiwn: Dydd Mercher 23 Tachwedd 2022

Meeting summary

Dydd Mercher 23 Tachwedd 2022, 9.30am

Bunhill Row, Llundain, a thrwy Gynhadledd fideo

Dyddiad y cyfarfod nesaf a drefnwyd: Bwrdd, Dydd Mawrth 17 Ionawr 2023

Yn bresennol

John Pullinger Cadeirydd
Rob Vincent
Sue Bruce 
Alex Attwood
Sarah Chambers
Stephen Gilbert
Roseanna Cunningham [tan eitem 14]
Chris Ruane 
Katy Radford
Elan Closs Stephens 

Yn y cyfarfod:
Shaun McNally Prif Weithredw 
Kieran Rix Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol 
Craig Westwood Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Polisi ac Ymchwil
Ailsa Irvine Cyfarwyddwr Gweinyddu Etholiadau a Chanllawiau
Louise Edwards Cyfarwyddwr Rheoleiddio
Binnie Goh Cwnsler Cyffredinol
Zena Khan Uwch-gynghorydd, Llywodraethu
Sal Naseem Cynghorydd Annibynnol i Fwrdd y Comisiwn ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant [EDI]
Matt Pledger Uwch-gynghorydd, Llywodraethu, yn arsylwi
Helen Fleck Cyfreithiwr Uwch-weithwyr Proffesiynol a Rheoleiddio Systemau, [allanol], yn arsylwi [eitemau 1-14]
Dan Adamson Pennaeth Monitro a Pherfformiad [eitemau 1 a 9]
Josh Dunne Uwch-gynghorydd, Cofrestru [eitem 1]
Freya Flavin Uwch-gynghorydd, Cyfarwyddyd [eitem 1]
Laura Tettmar- Cyfreithiwr [eitem 1]
Mel Davidson Pennaeth Cymorth a Gwella [eitem 8]
Lindsey Pack Uwch-gynghorydd, Safonau Perfformiad [eitem 8]
Phil Thompson Pennaeth Ymchwil [eitem 8]
David Bailey Pennaeth Cynllunio Strategol a Pherfformiad [eitem 15]