Cofnodion Bwrdd y Comisiwn: Dydd Mercher 26 Chwefror 2020

Meeting overview

Dyddiad: Dydd Mercher 26 Chwefror 2020

Amser: 09:30am to 12:35pm

Lleoliad: Ystafell Boothroyd, 3 Bunhill Row, Llundain

Dyddiad y cyfarfod nesaf a drefnwyd: Dydd Mercher 18 Mawrth 2020

Who was at the meeting

John Holmes, Cadeirydd
Alasdair Morgan (heblaw ar gyfer eitem 4)
Anna Carragher
Elan Closs Stephens
Joan Walley (heblaw ar gyfer eitem 4)
Rob Vincent
Sarah Chambers
Stephen Gilbert (heblaw ar gyfer eitem 4)
Sue Bruce
Bob Posner, Prif Weithredwr
Craig Westwood, Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Polisi ac Ymchwil
Kieran Rix, Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol
Louise Edwards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio
Ailsa Irvine, Cyfarwyddwr, Gweinyddu Etholiadau a Chanllawiau
Amanda Kelly, Cwnsler Cyffredinol Dros Dro
David Bailey, Pennaeth Cynllunio Strategol a Pherfformiad
David Meek, Uwch-gynghorydd, Llywodraethu
Petra Cress, Pennaeth Cynllunio, Perfformiad a Llywodraethu
Adrian Fryer, Uwch Gyfreithiwr (ar gyfer eitem 4)
Phil Thompson, Pennaeth Ymchwil (ar gyfer eitem 4)
Niki Nixon, Pennaeth Cyfathrebu Allanol (ar gyfer eitem 4)
Hamish Love, Uwch Gynghorydd, Perfformiad a Mewnwelediad (ar gyfer eitemau 5 a 6)