Nodiadau Diwrnod y Comisiynwyr: 30 Hydref 2019

Meeting overview

Dyddiad: Dydd Mercher 30 Hydref 2019

Lleoliad: Ystafell Boothroyd, 3 Bunhill Row, Llundain

Yn bresennol

John Holmes, Cadeirydd

Alasdair Morgan

Alastair Ross

Anna Carragher

Elan Closs Stephens 

Joan Walley

Rob Vincent

Sue Bruce

Sarah Chambers

Stephen Gilbert

Bob Posner, Prif Weithredwr

Ailsa Irvine, Cyfarwyddwr Gweinyddu Etholiadau a Chanllawiau

Kieran Rix, Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

Amanda Kelly, Cwnsler Cyffredinol Dros Dro

Majella La Praik, Pennaeth Cofrestru ac Adrodd

Niki Nixon, Pennaeth Cyfathrebu Allanol

David Bailey, Pennaeth Cynllunio Strategol a Pherfformiad

David Meek, Uwch-gynghorydd, Llywodraethu

Tim Crowley, Pennaeth Ymgyrchoedd a Chyfathrebu Corfforaethol (ar gyfer eitem 1)

Petra Crees, Rheolwr Cynllunio, Perfformiad a Llywodraethu

Phil Thompson, Pennaeth Ymchwil (ar gyfer eitemau 1 a 2)

Tom Hawthorn, Pennaeth Polisi (ar gyfer eitemau 1 a 2)

Emma Rose, Uwch-swyddog Ymchwil (ar gyfer eitem 2)

Helen Lyon, Swyddog Ymchwil (ar gyfer eitem 2)