Ffurflenni a llythyron ID Pleidleisiwr

Have questions

Angen mwy o gymorth? 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y ffurflenni hyn, cysylltwch â’ch swyddfa Comisiwn Etholiadol lleol.