Make elections happen

Polling station staff
Polling station staff

Rhagarweiniad

Mae ein democratiaeth yn dibynnu ar filoedd o bobl sy'n gweithio ar y diwrnod pleidleisio. Maent yn agor gorsafoedd pleidleisio ledled y wlad yn y bore, yn cyfarch pleidleiswyr ac yn rhoi papurau pleidleisio iddynt.

Mae 40,000 o orsafoedd pleidleisio ar agor ledled y DU ar y diwrnod pleidleisio. Mae dros 150,000 o staff gorsafoedd pleidleisio yn gweithio i sicrhau bod ein hetholiadau yn cael eu cynnal yn rhydd, yn deg ac yn agored i bawb.

Gall unrhyw un wneud cais, nid oes angen unrhyw gymwysterau penodol arnoch.

Dysgwch ragor a chymerwch ran yng ngweithrediad y diwrnod pleidleisio.

Pam gweithio mewn etholiadau?

Gallwch wasanaethu eich cymuned wrth ennill sgiliau newydd i'ch helpu i ddatblygu eich gyrfa, a chael eich talu am eich amser.

•    Gallwch ennill sgiliau newydd o ran datrys problemau a gwneud penderfyniadau, wrth weithio fel tîm
•    Dysgwch ragor am sut mae democratiaeth yn gweithio a sut mae eich pleidlais yn cael ei chyfrif
•    Cewch brofiad a hyfforddiant unigryw – nid oes dau ddiwrnod pleidleisio yr un peth
•    Cewch eich talu am eich amser

Pryd i wneud cais

Mae etholiadau yn cael eu cynnal ar y dydd Iau cyntaf ym mis Mai, ond gellir cynnal etholiadau unrhyw bryd. Cysylltwch â’ch cyngor, a byddant yn ychwanegu eich enw at restr o ddarpar staff os nad oes etholiadau ar y gweill.