Summary

Mae cynghorau lleol yn darparu gwasanaethau a chyfleusterau yn eich ardal chi. 

Mae'r math o gyngor sydd gennych chi a'u cyfrifoldebau yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw.

Mae cynghorwyr lleol yn goruchwylio gwaith y cyngor, ac yn gosod y strategaethau a'r blaenoriaethau. Pan fyddwch chi'n pleidleisio mewn etholiadau lleol, byddwch chi'n pleidleisio dros gynghorwyr i gynrychioli eich ward.

Types of councils

Pleidleisio yn yr etholiadau hyn

Mae etholiadau cynghorau lleol yng Nghymru yn defnyddio'r system cyntaf i'r felin.

Bydd y papur pleidleisio yn rhestru'r holl ymgeiswyr eich ardal. Gallwch bleidleisio dros gynifer o ymgeiswyr ag y sydd swyddi gwag i gynghorwyr, trwy roi [X] yn y blwch wrth eich dewis. Er enghraifft, os ydych wedi eich cynrychioli gan dri chynghorydd ac mae yna dair swydd wag, gallwch bleidleisio dros dri ymgeisydd. Bydd y papur pleidleisio yn esbonio faint o ymgeiswyr y gallwch bleidleisio drostynt.

Mae pob cynghorydd yn eistedd am dymor o bum mlynedd. Yng Nghymru mae gan gynghorau etholiadau lleol pob pum mlynedd, ac ar yr adeg hyn yr etholir pob cynghorydd. Bydd yr etholiadau cynghorau lleol nesaf yng Nghymru yn cael eu cynnal ym mis Mai 2022.