Summary

Rhaid i bleidiau gwleidyddol, ymgyrchwyr, cymdeithasau aelodau ac ASau ddilyn y Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Refferenda ac Etholiadau (PPERA) wrth wario arian neu dderbyn rhoddion a benthyciadau.