Summary

Mae'n rhaid i bleidiau gwleidyddol, ymgyrchwyr a grwpiau eraill ac unigolion roi gwybod am roddion perthnasol maent wedi’u derbyn a benthyciadau maent wedi ymrwymo iddynt. Rydym yn cyhoeddi'r holl wybodaeth a gawn ar Cyllid Gwleidyddol Ar-lein.

Mae'r rheolau ar gyfer cyhoeddi'r wybodaeth hon yn wahanol yng Ngogledd Iwerddon. Ar hyn o bryd, nid yw’r ddeddfwriaeth yn caniatáu inni gyhoeddi unrhyw wybodaeth am roddion a benthyciadau ers cyn 1 Gorffennaf 2017.