Our role

Fel rheoleiddir cyllid gwleidyddol yn y DU, rydym yn sicrhau bod pleidiau ac ymgyrchwyr yn dilyn y gyfraith. Os ydym o’r farn bod y gyfraith wedi’i thorri, gallwn gymryd camau fel bod pleidleiswyr, pleidiau ac ymgyrchwyr yn gallu cael hyder yn nhegwch ein system. Mae rhagor o fanylion am ymchwiliadau a chosbau yn ein Polisi Gorfodi.

Diweddarwyd ddiwethaf: