Overview

Gwnaethom sylwadau ar eglurder geiriad arfaethedig cwestiwn y refferendwm. Gwnaethom argymell y dylai'r cwestiwn gael ei newid i'r canlynol: 

"A ddylai'r Deyrnas Unedig aros yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd neu adael yr Undeb Ewropeaidd?”

Aros yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd

Gadael yr Undeb Ewropeaidd

Derbyniodd y Llywodraeth a Senedd y DU ein newidiadau yn Nhŷ'r Cyffredin ar 7 Medi 2015.