Gwariant ymgyrchu yn Refferendwm yr UE

Overview

Roedd gofyn i ymgyrchwyr cofrestredig yn Refferendwm yr UE gwblhau cofnodion gwariant ymgyrchu os oeddent wedi gwario mwy na £10,000 ar eu hymgyrch.

Os wnaethant wario £10,000 neu'n llai roedd gofyn iddynt gyflwyno cofnodion gwariant ymgyrchu o ddim.

Cofrestrodd 123 o sefydliadau ac unigolion gyda ni fel ymgyrchwyr yn y refferendwm. Gyda'i gilydd, adroddodd 123 o ymgyrchwyr iddynt wario £32,642,158 ar ymgyrchu yn y refferendwm.

Gweld manylion gwariant yn Refferendwm yr UE.

Siart: Gwariant gan ymgyrchwyr

Siart: Gwariant dros gyfnod yr ymgyrch gan ymgyrchwyr