Ymgyrchu cofrestru pleidleiswyr: a gaiff ei reoleiddio?

Ymgyrchu cofrestru pleidleiswyr: a gaiff ei reoleiddio?

Cyn yr etholiadau, bydd llawer o unigolion a sefydliadau yn cynnal ymgyrchoedd er mwyn annog pobl i gofrestru i bleidleisio, neu ddangos iddynt sut i ddefnyddio’u pleidlais mewn etholiad. Bob blwyddyn, mae’r ymgyrchoedd hyn yn gwneud cyfraniad pwysig o ran cofrestru cynifer o bobl gymwys ag y sy’n bosib ar y cofrestrau etholiadol, gan ategu’r gwaith a wneir yn lleol gan awdurdodau lleol, pleidiau gwleidyddol, a ni. 

Er na fydd y rhan fwyaf o’r ymgyrchoedd hyn yn rhai a reoleiddir, mewn rhai achosion gall fod rheolau sy’n gymwys, gan gynnwys faint y cewch chi ei wario ar eich gweithgareddau. Bydd hyn dibynnu ar y mathau o weithgareddau rydych chi’n ymgymryd â nhw, a beth gallai pobl eraill ei feddwl am eich ymgyrch. 

Rydym am sicrhau bod gennych y wybodaeth gywir i sicrhau eich bod yn dilyn y rheolau. Mae’r dudalen hon yn rhoi trosolwg o’r rheolau, a phryd y gallent fod yn gymwys i’ch ymgyrch cofrestru pleidleiswyr. 
 

Content