Overview of our Commissioners

Mae ein comisiynwyr yn cynrychioli’r Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon, ac mae pedwar yn cael eu cyflwyno gan y pleidiau gwleidyddol yn Nhŷ’r Cyffredin. Fe'u gelwir yn 'gomisiynwyr enwebedig'. Ar hyn o bryd dim ond tair o'r pedair swydd sydd wedi eu llenwi.

Mae'r broses o ddewis y comisiynwyr i gynrychioli'r pleidiau gwleidyddol yn wahanol, ond mae pob comisiynydd yn gyfartal.