Crynodeb

Rhaid i bleidiau gwleidyddol cofrestredig roi gwybod am roddion a dderbyniwyd ganddynt bob chwarter. Rydym yn cyhoeddi'r rhoddion hyn ar Cyllid Gwleidyddol Ar-lein.

Mae'r rheolau ar gyfer cyhoeddi'r wybodaeth hon yn wahanol yng Ngogledd Iwerddon. Nid yw'r ddeddfwriaeth yn caniatáu i ni gyhoeddi unrhyw wybodaeth am roddion na benthyciadau o'r cyfnod cyn 1 Gorffennaf 2017.

Siart: Rhoddion a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol