Data ariannol pleidiau gwleidyddol, ymgyrchwyr a grwpiau eraill