Overview

Rhaid i bleidiau gwleidyddol anfon eu cyfrifon blynyddol atom. Rhaid i unedau cyfrifyddu ag incwm neu wariant dros £25,000 y flwyddyn hefyd anfon eu cyfrifon blynyddol atom. 

Rydym yn cyhoeddi'r wybodaeth hon fel y gallwch weld incwm pleidiau gwleidyddol a'r hyn y maent yn ei wario. 

Mae'r holl wybodaeth am gyfrifon blynyddol pleidiau gwleidyddol ac unedau cyfrifyddu ar gael ar ein cronfa ddata cyllid.