Gwariant ymgyrchu: Pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau

Overview

Cyn etholiadau a refferenda, ceir cyfnod a reoleiddir ar gyfer yr ymgyrch pan fydd terfyn ar wariant yn cael ei osod. Mae'r terfynau hyn yn gymwys i ymgyrchwyr, pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau.

Mae'r terfynau hyn yn amrywio ar gyfer etholiadau gwahanol.

Summary

Bob blwyddyn, rydym yn cyhoeddi canllawiau penodol ar gyfer etholiadau sy'n digwydd yn ystod y flwyddyn honno. Mae'r canllawiau hynny yn nodi:

  • y terfynau gwariant penodol sy'n gymwys
  • am ba gyfnod y bydd y terfynau'n gymwys
  • y dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau mewn perthynas â'r etholiadau hynny

Siart: Gwariant yn ôl plaid ac etholiad

Siart: Dadansoddiad o wariant