Allocating properties to canvass routes

Dyrannu eiddo i lwybrau canfasio

Pan fyddwch wedi derbyn a dadansoddi canlyniadau eich ymarferion paru data cenedlaethol a lleol (os y'u cynhelir), ac ystyried unrhyw wybodaeth berthnasol arall sydd gennych, bydd angen i chi ddyrannu eiddo i lwybrau canfasio penodol.

Mae'r adnodd isod yn rhoi disgrifiad o'r tri llwybr canfasio a'r meini prawf sy'n pennu pryd mae angen defnyddio llwybr, a phryd y gall SCE ddewis p'un ai i ddefnyddio llwybr penodol ai peidio.

Pan fyddwch yn penderfynu dyrannu eiddo i llwybr yn seiliedig ar ganlyniadau un set o ddata yn hytrach na set arall, dylech allu egluro eich proses gwneud penderfyniadau a chadw llwybr archwilio o'ch penderfyniadau.

Mae'n bwysig nodi, er y byddwch yn gallu ystyried canlyniadau paru data lefel eiddo unigol wrth ddyrannu eiddo i lwybrau, na fyddwch yn gwneud hyn o reidrwydd yn ymarferol. Dylech allu cymhwyso'r meini prawf dyrannu yn ehangach fel bod eiddo sydd â'r un canlyniadau paru data yn cael eu rheoli yn yr un ffordd ac yn cael eu neilltuo i'r llwybrau priodol i gyd gyda'i gilydd.

Diweddarwyd ddiwethaf: 21 Mawrth 2022