Llwybr 1 – y llwybr eiddo wedi'u paru

Llwybr 1 – y llwybr eiddo wedi'u paru

Pan fyddwch wedi cwblhau eich proses paru data ac wedi neilltuo eiddo i lwybrau canfasio, gallwch ddechrau cyflwyno eich cynllun canfasio.

Mae'r adran hon yn cwmpasu Llwybr 1 ac yn cynnwys canllawiau ar bryd y gallwch ddefnyddio Llwybr 1, pa ohebiaeth ganfasio y gallwch ei defnyddio ar gyfer y llwybr hwn, a sut i brosesu ymatebion.

Diweddarwyd ddiwethaf: 21 Mawrth 2022