Gwariant ymgeiswyr yn etholiad cyffredinol Senedd y DU 2019

Election spending widget

More detail

Mae'r offeryn hwn yn defnyddio data a gymerwyd o'r cofnodion gwariant a gyflwynodd ymgeiswyr i Swyddogion Canlyniadau ledled y DU.

Rydym yn cyhoeddi'r wybodaeth hon fel y mae'n ymddangos ar ffurflen yr ymgeisydd fel bod cofnod cywir o'r hyn a adroddwyd.

Cymerwyd gwybodaeth am gyfran ymgeiswyr o'r bleidlais ym mhob etholaeth o ddata a ddarparwyd gan Lyfrgell Tŷ'r Cyffredin ym mis Ionawr 2020. Efallai na fydd y data hwn yn adlewyrchu unrhyw ddiwygiadau neu ddiweddariadau dilynol a wnaed gan gynghorau lleol.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am y data sydd wedi'i gynnwys yn yr offeryn hwn.