Trosolwg

Rydym yn awyddus i weld newidiadau mawr i'r system gofrestru etholiadol yn y DU.

Summary

Roedd lansio'r gwasanaeth cofrestru ar-lein gan y llywodraeth yn gam mawr ymlaen. Mae wedi helpu'r rheiny sy'n llai tebygol o gael eu cofrestru, megis pobl ifanc a dinasyddion Prydeinig dramor.

Ond mae disgwyliadau pobl mewn oes ddigidol yn datblygu'n barhaus, ac mae angen i'r broses cofrestru pleidleiswyr newid yn unol â hyn.

Rydym yn galw ar lywodraethau'r DU i adeiladu ar y llwyddiant hwn a gwneud y broses cofrestru etholiadol yn symlach byth ac yn fwy hygyrch i bleidleiswyr.