Introduction

Dylai pawb allu cofrestru a bwrw eu pleidlais heb wynebu unrhyw rwystrau. Dylent allu pleidleisio fel unigolion ac yn gyfrinachol.

Yn anffodus, mae pobl sydd ag anableddau yn wynebu problemau o hyd wrth fynd i bleidleisio. Nid ydynt bob amser yn gwybod am eu hawliau pleidleisio.

Nid oes gan rai ohonynt yr hyder i gofrestru na bwrw eu pleidlais, tra bod eraill yn wynebu problemau pan fyddant yn mynd i orsaf bleidleisio neu'n pleidleisio drwy'r post.