Trosolwg

Mae'r gyfraith etholiadol wedi dyddio. Mae rhai o'r cyfreithiau sy'n llywodraethu ein democratiaeth yn dyddio mor bell yn ôl â 1872, ac ni fyddant yn gweithio mewn oes ddigidol.

Summary

Ond, y cyfreithiau hyn sydd wrth wraidd ymddiriedaeth a hyder ym maes gwleidyddiaeth. Mae'n hollbwysig eu bod yn briodol ar gyfer heddiw ac ar gyfer y dyfodol.

Rydym yn galw ar lywodraethau'r DU i ddiwygio'r gyfraith etholiadol a'i gwneud yn symlach, yn gyfredol, ac yn addas ar gyfer y dyfodol