Crynodeb

Mae mwy o arian yn cael ei wario ar hysbysebu digidol gyda phob etholiad. Ond cafodd y gyfraith etholiadol ei hysgrifennu ymhell cyn i hysbysebu droi'n ddigidol.

Er bod angen dangos yn glir pwy dalodd am hysbysebion ymgyrchoedd etholiadol sydd mewn print, nid oes unrhyw gyfraith yn ymdrin â'r hysbsebion hyn ar-lein.

Rydym yn galw ar lywodraethau'r DU a chwmnïau cyfryngau cymdeithasol i weithio gyda ni er mwyn ei gwneud hi'n amlwg i bleidleiswyr pwy sy'n talu er mwyn dylanwadu arnynt ar-lein.