Newidiadau i drefniadau pleidleisio drwy ddirprwy

Summary

Ers 31 Hydref 2023 bu newidiadau i bleidleisio drwy ddirprwy a gwneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy.

Bellach mae cyfyngiad ar faint o bobl y gall rhywun weithredu fel dirprwy ar eu rhan.

Gallwch hefyd wneud cais ar-lein am rai mathau o bleidlais drwy ddirprwy. Ni allwch wneud cais ar-lein os oes angen ardystio eich cais neu os ydych yn gwneud cais am bleidlais drwy ddirprwy brys.

Mae’r newidiadau’n berthnasol i:

  • Etholiadau Senedd y DU, gan gynnwys is-etholiadau a deisebau adalw
  • Etholiadau lleol yn Lloegr
  • Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr

Bydd y cyfyngiad ar faint o bobl y gall pleidleisiwr weithredu fel dirprwy ar eu rhan hefyd yn berthnasol i etholiadau lleol ac etholiadau’r Cynulliad yng Ngogledd Iwerddon.