Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.

All nations

Please note that this page is only relevant to voters living in Wales

Got 5? Kettle image

Oes gennych 5 munud i gofrestru i bleidleisio wrth i'r tegell ferwi?

Sut mae cofrestru i bleidleisio

Cofrestru i bleidleisio

Y cwbl sydd ei angen arnoch i gofrestru i bleidleisio ar-lein yw 5 munud a’ch rhif Yswiriant Gwladol.

Os na allwch gofrestru ar-lein, gallwch lawrlwytho ffurflen bapur.

Nid oes angen i chi gofrestru cyn pob etholiad.

Diweddarwch eich manylion

Os ydych yn symud tŷ, dylech gofrestru i bleidleisio eto.

Os ydych yn newid eich enw am unrhyw reswm, gallwch naill ai:

Atebwch ambell gwestiwn i ddarganfod a allwch gofrestru i bleidleisio

Pwy sy’n gallu cofrestru i bleidleisio yng Nghymru

I gofrestru i bleidleisio, rhaid i chi fod yn:

  • ddinesydd y DU neu Iwerddon
  • ddinesydd cymwys y Gymanwlad sy’n byw yn y DU
  • ddinesydd yr UE sy’n byw yn y DU
  • ddinesydd tramor cymwys
  • yn 14 oed neu’n hŷn (ond ni allwch bleidleisio nes eich bod yn 16 neu’n 18 oed, yn ddibynnol ar yr etholiad)

Rhestr o ddinasyddion cymwys y Gymanwlad a dinasyddion yr UE

Other options

Mae yna ddewisiadau cofrestru eraill, gan gynnwys cofrestru fel pleidleisiwr sy'n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog neu fel un o weision y Goron, cofrestru’n ddi-enw, a chofrestru os nad oes gennych gyfeiriad sefydlog.

Diweddarwyd ddiwethaf: 1 Hydref 2021
Adolygiad nesaf: 15 Ebrill 2022

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.