Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.

All nations

Sylwer – mae’r dudalen hon ond yn gymwys i bleidleiswyr sy’n byw yng Nghymru.

Reg to vote deadline

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru i bleidleisio yn yr etholiadau ddydd Iau 2 Mai yw dydd Mawrth 16 Ebrill.

Got 5? image

Dim ond 5 munud mae’n ei gymryd i gofrestru i bleidleisio
Oes gennych 5 munud i gofrestru i bleidleisio wrth i'r tegell ferwi?

Sut mae cofrestru i bleidleisio

Cofrestru i bleidleisio

Y cwbl sydd ei angen arnoch i gofrestru i bleidleisio ar-lein yw 5 munud a’ch rhif Yswiriant Gwladol.

Os na allwch gofrestru ar-lein, gallwch lawrlwytho ffurflen bapur.

Nid oes angen i chi gofrestru cyn pob etholiad.

Diweddarwch eich manylion

Os ydych yn symud tŷ, dylech gofrestru i bleidleisio eto.

Os ydych yn newid eich enw am unrhyw reswm, gallwch naill ai:

ID Pleidleisiwr

Bellach mae angen i bleidleiswyr yng Nghymru ddangos ID ffotograffig i bleidleisio mewn gorsafoedd pleidleisio mewn rhai etholiadau.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am ID pleidleisiwr am ddim ar gyfer yr etholiadau ddydd Iau 2 Mai yw 5pm ddydd Mercher 24 Ebrill.

Dim ID gyda chi? Gwnewch gais am ID pleidleisiwr am ddim nawr.

Atebwch ambell gwestiwn i ddarganfod a allwch gofrestru i bleidleisio

Pwy sy’n gallu cofrestru i bleidleisio yng Nghymru

I gofrestru i bleidleisio, rhaid i chi fod yn:

  • ddinesydd y DU neu Iwerddon
  • ddinesydd cymwys y Gymanwlad sy’n byw yn y DU
  • ddinesydd yr UE sy’n byw yn y DU
  • ddinesydd tramor cymwys
  • 14 oed neu’n hŷn (ond ni allwch bleidleisio nes eich bod yn 16 neu’n 18 oed, yn ddibynnol ar yr etholiad)

Rhestr o ddinasyddion cymwys y Gymanwlad a dinasyddion yr UE

Other options

Mae yna ddewisiadau cofrestru eraill, gan gynnwys cofrestru fel pleidleisiwr sy'n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog neu fel un o weision y Goron, cofrestru’n ddi-enw, a chofrestru os nad oes gennych gyfeiriad sefydlog.

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.