Got 5? Kettle image

Image of a kettle and mug alongside the words 'Got 5?'
Oes gennych 5 munud i gofrestru i bleidleisio tra byddwch yn berwi'r tegell?

Sut i gofrestru i bleidleisio

Cofrestru i bleidleisio ar-lein yw'r ffordd hawsaf a chyflymaf. 

Bydd ond yn cymryd pum munud i chi, a'r cyfan sydd ei angen arnoch yw eich rhif yswiriant gwladol. 

Os na allwch gofrestru ar-lein, gallwch wneud cais drwy'r post. Lawrlwythwch ffurflen ar gyfer:

Dim ond unwaith sydd angen cofrestru, oni bai eich bod yn newid eich cyfeiriad, eich enw neu'ch cenedligrwydd.
 

Cofrestru yng Ngogledd Iwerddon

Cofrestru yng Ngogledd Iwerddon

Os byddwch yn cofrestru i bleidleisio yng Ngogledd Iwerddon, byddwch yn cael Rhif Cofrestru Digidol (neu 'DRN') pan gaiff eich cais ei gymeradwyo. 

Cadwch y rhif hwn mewn man diogel, oherwydd bydd ei angen arnoch i wneud cais am bleidlais bost neu bleidlais drwy ddirprwy. 

Os byddwch yn ei golli, gallwch wneud cais am nodyn atgoffa. 

Cysylltwch â Swyddfa Etholiadol Gogledd Iwerddon i gael gwybod mwy

Pwy all gofrestru i bleidleisio

Er mwyn cofrestru i bleidleisio, rhaid i chi fod:

Rhaid i chi fod yn ddigon hen i gofrestru i bleidleisio.

GwladYr oedran gofynnol er mwyn cofrestru 
Lloegr16 neu'n hŷn
Yr Alban14 neu'n hŷn
Cymru16 neu'n hŷn
Gogledd Iwerddon17 neu'n hŷn (neu'n 17 erbyn 30 Tachwedd)

Ni chewch bleidleisio tan eich bod yn 18 oed. Fodd bynnag, os ydych yn byw yn yr Alban, gallwch bleidleisio mewn rhai etholiadau pan fyddwch yn 16 oed. Dysgwch ym mha etholiadau y gallwch bleidleisio

  Eligible countries

  Cael gwybod a ydych wedi cofrestru i bleidleisio'n barod

  Ffurflen Ymholiad Aelwyd

  Ffurflen Ymholiad Aelwyd

  Os ydych chi wedi llenwi Ffurflen Ymholiad Aelwyd (HEF) yn ddiweddar, nid yw'n golygu eich bod wedi cofrestru i bleidleisio.

  Sicrhewch eich bod yn cofrestru i bleidleisio. Y ffordd gyflymaf yw cofrestru i bleidleisio ar-lein (Yn agor mewn ffenestr newydd). Y cyfan sydd ei angen yw eich rhif yswiriant gwladol.

  Gallwch hefyd:

  Sicrhewch eich bod yn trosglwyddo'r wybodaeth hon i unrhyw un arall yn eich cartref sydd â hawl i gofrestru.

  Diweddarwyd ddiwethaf: 7 Ebrill 2020
  Next review: 21 Gorffennaf 2020