Got 5? Kettle image

Image of a kettle and mug alongside the words 'Got 5?'
Oes gennych 5 munud i gofrestru i bleidleisio wrth i'r tegell ferwi?

Sut i gofrestru i bleidleisio

Cofrestru i bleidleisio ar-lein yw'r ffordd hawsaf a chyflymaf. 

Bydd ond yn cymryd pum munud, a'r cyfan sydd ei angen arnoch yw eich rhif yswiriant gwladol. 

Os na allwch gofrestru ar-lein, gallwch wneud cais drwy'r post. Lawrlwythwch ffurflen ar gyfer:

Dim ond unwaith y bydd angen cofrestru, oni bai eich bod yn newid eich cyfeiriad, eich enw neu'ch cenedligrwydd.
 

Cofrestru yng Ngogledd Iwerddon

Cofrestru yng Ngogledd Iwerddon

Os byddwch yn cofrestru i bleidleisio yng Ngogledd Iwerddon, byddwch yn derbyn Rhif Cofrestru Digidol (neu 'DRN') pan gaiff eich cais ei gymeradwyo. 

Cadwch y rhif hwn mewn man diogel, oherwydd bydd ei angen arnoch i wneud cais am bleidlais bost neu bleidlais drwy ddirprwy. 

Os byddwch yn ei golli, gallwch wneud cais am nodyn atgoffa. 

Cysylltwch â Swyddfa Etholiadol Gogledd Iwerddon i gael gwybod mwy

Gwiriwch a allwch gofrestru i bleidleisio

Pwy all gofrestru i bleidleisio

Er mwyn cofrestru i bleidleisio, rhaid i chi fod:

Rhaid i chi fod yn ddigon hen i gofrestru i bleidleisio.

GwladYr oedran gofynnol er mwyn cofrestru 
Lloegr16 neu'n hŷn
Yr Alban14 neu'n hŷn
Cymru14 neu'n hŷn
Gogledd Iwerddon17 neu'n hŷn (neu'n 17 erbyn 30 Tachwedd)

Ni chewch bleidleisio tan eich bod yn 18 oed. Fodd bynnag, os ydych yn byw yn yr Alban neu yng Nghymru, gallwch bleidleisio mewn rhai etholiadau pan fyddwch yn 16 oed.. Dysgwch ym mha etholiadau y gallwch bleidleisio

    Eligible countries

    Cael gwybod a ydych wedi cofrestru i bleidleisio'n barod

    Diweddarwyd ddiwethaf: 18 Medi 2020
    Adolygiad nesaf: 21 Gorffennaf 2020