This page

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am bleidlais drwy ddirprwy ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU ar ddydd Iau 4 Gorffennaf yw 5pm ddydd Mercher 26 Mehefin. Rhaid i chi hefyd fod wedi cofrestru i bleidleisio.

ID Pleidleisiwr

Bellach mae angen i bleidleiswyr yng Nghymru ddangos ID ffotograffig i bleidleisio mewn gorsafoedd pleidleisio mewn rhai etholiadau.

Dysgwch fwy am ba etholiadau y bydd angen ID ffotograffig arnoch yng Nghymru a'r mathau o ID ffotograffig a dderbynnir.

Dim ID? Gwnewch gais am ID pleidleisiwr am ddim nawr.

Emergency proxy

O dan amgylchiadau penodol, pan fydd argyfwng sy'n golygu na allwch bleidleisio'n bersonol, gallwch wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy mewn argyfwng.