Gwneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr

This page

Please note that this page is only relevant to voters living in Wales.

Introduction

Mae’n rhaid eich bod wedi’ch cofrestru i bleidleisio cyn i chi wneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr.

Pan fyddwch yn cofrestru i bleidleisio, gofynnir i chi p’un a oes gennych ID pleidleisiwr ai peidio, neu a ydych am wneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr. 

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am ID pleidleisiwr am ddim ar gyfer yr etholiadau ddydd Iau 2 Mai yw 5pm ddydd Mercher 24 Ebrill.

Pleidleisio trwy'r post

Pleidleisio trwy'r post

Nid oes angen ID ffotograffig arnoch i bleidleisio trwy’r post, felly does dim angen i chi wneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr os dewiswch bleidleisio fel hyn.

Dysgwch ragor am bleidleisio trwy’r post