Mathau o ID ffotograffig a dderbynnir

This page

Please note that this page is only relevant to voters living in Wales.

Introduction

I bleidleisio yng Nghymru, mae angen i chi nawr ddangos ID ffotograffig i bleidleisio mewn gorsafoedd pleidleisio mewn rhai etholiadau. 

Mae hyn yn berthnasol i:

  • Etholiadau Senedd y DU, gan gynnwys etholiadau cyffredinol, is-etholiadau a deisebau adalw
  • Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Ni fydd yn rhaid i bleidleiswyr yng Nghymru ddangos ID ffotograffig i bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio yn etholiadau’r Senedd neu mewn etholiadau cynghorau lleol.