Gwneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy

This page

Please note that this page is only relevant to voters living in Wales.

Proxy vote deadline

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy yn yr etholiadau ddydd Iau 2 Mai yw 5pm ddydd Mercher 24 Ebrill.

Elections Act changes

Mae newidiadau i'r trefniadau pleidleisio drwy ddirprwy. Mae'r newidiadau yn gymwys i'r canlynol:

  • Etholiadau cyffredinol Senedd y DU, is-etholiadau a deisebau adalw yng Nghymru, Lloegr a'r Alban
  • Etholiadau lleol yn Lloegr
  • Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr

Gallwch wneud cais ar-lein am rai mathau o bleidlais drwy ddirprwy ac mae newidiadau i faint o bobl y gall pleidleisiwr fod yn ddirprwy iddynt.

Mae'r newidiadau i nifer y bobl y gallwch chi weithredu fel dirprwy ar eu rhan hefyd yn berthnasol mewn etholiadau yng Ngogledd Iwerddon.

Os gwnaethoch gais am bleidlais drwy ddirprwy cyn 31 Hydref 2023, daeth hyn i ben ar 31 Ionawr 2024 ac mae angen i chi wneud cais am un newydd.

Dysgwch fwy am y newidiadau i bleidleisio drwy ddirprwy

Pleidlais ddirprwy drwy’r post

Os na all yr unigolyn rydych yn ymddiried ynddo gyrraedd yr orsaf bleidleisio, gall wneud cais i bleidleisio ar eich rhan drwy'r post. Pleidlais ddirprwy drwy'r post yw'r enw ar hyn.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am bleidlais ddirprwy drwy'r post yw 5pm, 11 diwrnod gwaith cyn y bleidlais.

Bydd angen iddo gysylltu â thîm gwasanaethau etholiadol eich cyngor lleol i gael rhagor o fanylion a gofyn am ffurflen gais arall.

Pleidlais drwy ddirprwy mewn argyfwng

Pleidlais drwy ddirprwy mewn argyfwng

O dan amgylchiadau penodol, pan fydd argyfwng sy'n golygu na allwch bleidleisio'n bersonol, gallwch wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy mewn argyfwng.

Dysgwch fwy