Cyn i chi wneud cais

Cyn i chi wneud cais i fod yn arsyllwr etholiadol, mae angen i chi ddarllen y canlynol:

 • y Cod Ymarfer
 • Darllen a deall gofynion cyfrinachedd
 • ein hysbysiad preifatrwydd

Pan fyddwch chi'n cwblhau eich cais, bydd angen i chi gadarnhau eich bod wedi darllen a chytuno i'r cod, y ddeddf a'r hysbysiad.

What you and your observers need to apply

I wneud cais i fod yn sefydliad achrededig, bydd angen y canlynol arnoch:

 • gwybodaeth am eich sefydliad
 • eich enw a'ch manylion cyswllt, fel prif gyswllt y sefydliad
 • enw a manylion cyswllt, ail gyswllt y sefydliad
 • i chi ddweud wrthym am faint yr hoffech i'ch achrediad bara, ac i ble yr hoffech i'ch bathodynnau gael eu hanfon
 • enwau'r bobl fydd yn arsylwi ar ran eich sefydliad, yn ogystal â llun pasbort ac ID ar eu cyfer

Mae angen bod y llun yn bodloni'r canlynol:

 • yn cynnwys yr arsyllwr yn unig
 • gynnwys eu pen a'u hysgwyddau
 • ddangos eu hwyneb yn glir gyda'u llygaid ar agor
 • wedi ei dynnu yn erbyn cefndir plaen

Mae angen i'r ID ddangos enw ac oedran yr arsyllwr. Gallwch uwchlwytho eu:

 • pasbort
 • trwydded yrru
 • cerdyn adnabod cenedlaethol
 • cerdyn adnabod etholiadol Gogledd Iwerddon

700KB yw uchafswm maint ffeil ar gyfer yr holl luniau a'r manylion adnabod. Ni ellir prosesu unrhyw beth yn fwy na hyn.

Gallwch gysylltu â ni os nad oes gan yr arsyllwyr y math yma o ID.

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Chwefror 2020
Adolygiad nesaf: 30 Mai 2020