Safonau Perfformiad ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol

Overview

Mae ein hadroddiadau yn asesu pa mor effeithiol mae'r Swyddogion Cofrestru Etholiadol yn cyflawni eu dyletswydd o gynnal cofrestrau etholiadau cywir a chyflawn. Isod, cewch fwy o wybodaeth am:

  • y fframwaith safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Canlyniadau
  • ein hadroddiadau ar berfformiad Swyddogion Cofrestru Etholiadol

Safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol

Rydym yn gosod set o safonau ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol i'w cefnogi i gynllunio ar gyfer a darparu gwasanaethau cofrestru etholiadol yn unol â system IER. Rydym hefyd wedi dylunio'r safonau hyn i gydnabod, a bod yn ddigon hyblyg i'w haddasu i'r sefyllfa sy'n esblygu a gweledigaeth sy'n codi ar gyfer gwasanaethau cofrestru etholiadol.