Gwneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.

This page

Please note that this page is only relevant to voters living in Wales.

Introduction

Mae’n rhaid eich bod wedi’ch cofrestru i bleidleisio cyn i chi wneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr.

Pan fyddwch yn cofrestru i bleidleisio, gofynnir i chi p’un a oes gennych ID pleidleisiwr ai peidio, neu a ydych am wneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr. 

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr fydd 5pm, chwe diwrnod gwaith cyn dyddiad yr etholiad.

Pleidleisio trwy'r post

Pleidleisio trwy'r post

Nid oes angen ID ffotograffig arnoch i bleidleisio trwy’r post, felly does dim angen i chi wneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr os dewiswch bleidleisio fel hyn.

Dysgwch ragor am bleidleisio trwy’r post

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.