Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.

This page

Please note that this page is only relevant to voters living in Wales.

Elections Act changes

Mae newidiadau i'r trefniadau pleidleisio drwy ddirprwy. Gallwch nawr wneud cais ar-lein am rai mathau o bleidlais drwy ddirprwy ac mae newidiadau i faint o bobl y gall pleidleisiwr fod yn ddirprwy iddynt.

Mae'r newidiadau yn gymwys i'r canlynol:

  • Etholiadau cyffredinol Senedd y DU, is-etholiadau a deisebau adalw yng Nghymru, Lloegr a'r Alban
  • Etholiadau lleol yn Lloegr
  • Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr

Dysgu mwy 

Pleidlais ddirprwy drwy’r post

Os na all yr unigolyn rydych yn ymddiried ynddo gyrraedd yr orsaf bleidleisio, gall wneud cais i bleidleisio ar eich rhan drwy'r post. Pleidlais ddirprwy drwy'r post yw'r enw ar hyn.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am bleidlais ddirprwy drwy'r post yw 5pm, 11 diwrnod gwaith cyn y bleidlais.

Bydd angen iddo gysylltu â thîm gwasanaethau etholiadol eich cyngor lleol i gael rhagor o fanylion a gofyn am ffurflen gais arall.

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.