Make sure you're registered

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cofrestru

Er mwyn pleidleisio mewn unrhyw etholiad yn y DU, mae'n rhaid eich bod wedi cofrestru i bleidleisio.

Dysgwch a ydych yn gymwys i gofrestru a sut i wneud cais

 

Gofyn i berson dibynadwy bleidleisio ar eich rhan

Os nad ydych yn gallu bwrw eich pleidlais yn bersonol, gallwch benodi rhywun yr ydych yn ymddiried ynddynt i bleidleisio ar eich rhan. Gelwir hyn yn bleidlais drwy ddirprwy, ac yn aml cyfeirir at y sawl sy'n bwrw eich pleidlais fel eich dirprwy.

Gall y sawl sy'n pleidleisio ar eich rhan naill ai fynd i'ch gorsaf bleidleisio i fwrw eich pleidlais, neu gall wneud cais i bleidleisio ar eich rhan drwy'r post.

Gwybodaeth ambleidlais bost drwy ddirprwy

Os na all eich dirprwy fynd i'r orsaf bleidleisio, gallant wneud cais i bleidleisio drwy'r post. Mae hyn yn cael ei alw yn bleidlais bost drwy ddirprwy. Gallant wneud hyn hyd at 5pm, 11 diwrnod gwaith cyn y bleidlais. Bydd rhaid iddynt gysylltu â'r tîm gwasanaethau etholiadol yn eich cyngor lleol i gael rhagor o fanylion ac i ofyn am ffurflen gais bellach.

England, Scotland and Wales

print form

Os na allwch argraffu'r ffurflen gais neu os oes angen i chi ei chael mewn fformat hygyrch, cysylltwch â'ch swyddfa cofrestru etholiadol leol am gymorth.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yng Nghymru, Lloegr a'r Alban

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yng Nghymru, Lloegr a'r Alban

Y dyddiad cau i gofrestru am bleidlais drwy ddirprwy ar gyfer yr etholiadau ar 6 Mai yw 5pm dydd Mawrth 27 Ebrill. Rhaid i chi hefyd fod wedi cofrestru i bleidleisio erbyn canol nos dydd Llun 19 Ebrill.

Diweddarwyd ddiwethaf: 3 Mawrth 2021
Adolygiad nesaf: 11 Medi 2020