Canfasiad Blynyddol

Mae'r canfasiad blynyddol ar y gweill ar hyn o bryd yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, ac rydym wedi datblygu rhai adnoddau i'ch helpu i hyrwyddo'r canfasio yn eich ardal.

Gallwch lawrlwytho graffigau cyfryngau cymdeithasol, templedi negeseuon cymdeithasol a thempledi datganiadau i'r wasg.

Graffigau cyfryngau cymdeithasol

Mae’r graffigau cyfryngau cymdeithasol yn syml ac yn amlbwrpas, gyda dim ond eicon yn cynrychioli camau gwahanol o’r canfasiad.

Mae’r graffigau’n cynrychioli:

  • Mae’r canfasiad ar y gweill
  • Pam fod y canfasiad yn cael ei gynnal
  • Mae’r canfasiad bron wedi gorffen
  • Sut y gellir cysylltu â thrigolion

Templedi negeseuon cyfryngau cymdeithasol

Dyma dempledi negeseuon cyfryngau cymdeithasol i chi eu defnyddio i godi ymwybyddiaeth o'r canfasiad blynyddol yn eich ardal. Mae croeso i chi newid y negeseuon hyn a'u haddasu er mwyn iddynt weddu i anghenion eich trigolion.