Ein rôl

Rydym yn canolbwyntio ar bleidleiswyr ac ar roi eu buddion nhw yn gyntaf.

Ein hamcanion ar gyfer refferenda:

  • eu bod yn cael eu cynnal yn dda ac yn rhoi canlyniadau a dderbynnir
  • bod hygrededd a thryloywder cyllido a gwariant ymgyrchu

Canlyniad Refferendwm yr UE

Cyfansymiau terfynol Refferendwm yr UE:

  • Aros – 16,141,241
  • Gadael – 17,410,742

Dynodi Prif ymgyrchwyr

Prif ymgyrchydd dynodedig yw'r prif grŵp ymgyrchu ar gyfer un ochr y ddadl. Byddant yn ymddwyn fel prif grŵp ymgyrchu ar ran rheiny sy'n ymgyrchu dros y canlyniad hwnnw.

Ar 13 Ebrill 2016 fe wnaethom ddynodi The In Campaign Ltd  fel y prif ymgyrchydd ar gyfer y canlyniad aros a Vote Leave Ltd fel y prif ymgyrchydd ar gyfer y canlyniad gadael yn refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd.