Ein hadroddiadau a data ar etholiadau a refferenda yn y gorffennol