What we publish

Rydym yn cyhoeddi enwau a rolau pobl sy’n ennill mwy na £60,000 y flwyddyn. Rydym yn diweddaru’r wybodaeth hon bob pedwar mis. Mae’r cyflogau isod yn gywir ar 1 Hydref 2023.