Summary

Er mwyn cael democratiaeth iach, mae angen i bleidleiswyr ymgysylltu â’n proses etholiadol, a bod yn hyderus bod etholiadau’n rhydd ac yn deg. Byddwn yn gweithio i wella ymgysylltiad a hyder pleidleiswyr yng Nghymru a’r DU yn ehangach drwy:

  • godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r broses etholiadol
  • dymchwel rhwystrau i gofrestru a phleidleisio
  • sicrhau bod cyfreithiau yn glir i bleidiau ac ymgyrchwyr  ac yn cael eu dilyn
  • sicrhau bod y system etholiadol yn gweithio’n effeithiol