5. Cefnogi’r broses o gynnal gwasanaethau etholiadol lleol a’u cadernid

Summary

Mae gwasanaethau etholiadol lleol yn wynebu heriau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol sylweddol y mae perygl y byddant yn effeithio ar eu gallu i gynnal etholiadau a refferenda effeithiol. Byddwn yn helpu awdurdodau lleol a gweinyddwyr etholiadol yng Nghymru a’r DU yn ehangach i ymateb i’r pwysau hyn. Byddwn  yn gweithio i helpu i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel i bleidleiswyr yn gyson, a datblygu gwasanaethau etholiadol lleol cadarn drwy:

  • bennu safonau perfformiad ar gyfer gwasanaethau etholiadol lleol
  • darparu canllawiau a chymorth hygyrch i weinyddwyr etholiadol
  • helpu gwasanaethau etholiadol lleol i fod yn fwy cadarn
  • sicrhau bod y system etholiadol yn gweithio’n effeithiol