Saith peth i’w cofio ar gyfer diwrnod y bleidlais ar 5 Mai 2022

Introduction

Wythnos nesaf, ar ddydd Iau 5 Mai, bydd gorsafoedd pleidleisio ar agor i chi fynd a bwrw eich pleidlais.

Gyda dim ond 7 diwrnod i fynd hyd nes y diwrnod pleidleisio, dyma saith peth i’w cofio.