Summary

Rhaid i gymdeithasau anghorfforedig gofrestru â ni pan fyddant yn gwneud cyfraniadau gwleidyddol o fwy na £37,270 mewn blwyddyn galendr. Unwaith y byddant wedi'u cofrestru, rhaid iddynt roi gwybod i ni am roddion penodol a gafwyd.