Rhoddion a benthyciadau i unigolion a reoleiddir

Crynodeb

Gelwir rhai pobl a sefydliadau sy'n ymwneud â gwleidyddiaeth yn dderbynwyr a reoleiddir, sef:

  • Deiliaid rhai swyddi etholedig
  • Aelodau o bleidiau gwleidyddol
  • Grwpiau o aelodau o bleidiau (a elwir hefyd yn gymdeithasau aelodau)

Rhoddion i unigolion a reoleiddir