Datganiad ar adroddiad y Pwyllgor Cuddwybodaeth a Diogelwch ar Rwsia

Quote from the Commission

Wrth wneud sylw ar adroddiad Pwyllgor Cuddwybodaeth a Diogelwch y Senedd ar Rwsia, dywedodd llefarydd ar ran y Comisiwn Etholiadol:

“Mae pleidleiswyr yn haeddu gwybod bod etholiadau yn y DU bob amser yn rhydd ac yn deg, a bod y rheolau angenrheidiol ar waith i’w diogelu rhag dylanwadau anghyfreithiol.

“Rydym wedi tynnu sylw y naill llywodraeth ar ôl y llall at beryglon ymyrraeth dramor, ac rydym wedi gwneud argymhellion i ddiogelu ymhellach system etholiadol y DU. Mae sawl pwyllgor dethol Seneddol hefyd wedi argymell y dylai’r rheolau gael eu cyfnerthu er mwyn atal ymyrraeth dramor yn ein democratiaeth.

“I ddiogelu etholiadau’r DU rhag ymyrraeth dramor, mae’r Comisiwn yn parhau i argymell y dylid darparu mwy o dryloywder i bleidleiswyr o ran pwy sy’n ceisio dylanwadu arnynt ar-lein trwy ofyn i bob deunydd ymgyrchu digidol ddwyn gwasgnod; ac y dylai dulliau ar gyfer gwell diwydrwydd dyladwy gael eu haddasu o reoleiddiadau gwyngalchu arian; ac y dylid cyflwyno rheolau i sicrhau na all ymgyrchwyr dderbyn arian gan gwmnïau nad ydynt wedi gwneud digon o arian yn u DU i gyllido eu rhodd neu fenthyciad.

“Fel y corff annibynnol sy’n gyfrol am oruchwylio etholiadau rhydd a theg, byddwn yn parhau i weithio’n agos â llywodraethau’r DU i warchod unionder y DU fel democratiaeth flaenllaw.”