Stondinau cynhadledd ffisegol

Nid oes angen trin taliadau hyd at £15,000 (ac eithrio TAW) ar gyfer stondin ffisegol 3m x 3m fel nawdd neu unrhyw fath arall o rodd. 

Dylid trin unrhyw beth rydych yn ei dderbyn dros £15,000 (ac eithrio TAW) ar gyfer stondin 3m x 3m fel nawdd, ac felly fel rhodd i’r blaid. Rhaid i chi adrodd am y rhodd hon os yw’r swm a dderbynnir gennych oddi wrth un ffynhonnell dros y trothwy adrodd perthnasol. 

Gall swm pro rata uwch fod yn gymwys at stondinau sy’n fwy na 3m x 3m, ond nid yw’n angenrheidiol cyfrifo swm pro rata is ar gyfer stondinau llai.

Os ydych yn codi pris sy’n uwch na £15,000 (ac eithrio TAW) ar gyfer stondin sy’n fwy na 3m x 3m, rydym yn disgwyl i chi gadw cofnodion digonol i ddangos y trafodiad hwn. Mae hyn yn cynnwys manylion ynghylch maint y stondin, y pris y gwnaethoch ei gymhwyso ati, a sut y gwnaethoch gyfrifo’r pris. Gallem ofyn i weld eich cofnodion at ddibenion sicrwydd.

Os ydych yn defnyddio pris pro-rata uwch ar gyfer stondin cynhadledd sy’n fwy na 3m x 3m, rhaid i bopeth rydych yn ei dderbyn dros y pris perthnasol gael ei drin fel rhodd i’r blaid. 

Diweddarwyd ddiwethaf: 22 Mawrth 2022