Summary

O fis Mai 2023, mae yna newidiadau gyda'r nod o gynnig mwy o hyblygrwydd a dewis o ran sut y caiff pleidleiswyr anabl eu cefnogi i bleidleisio mewn gorsafoedd pleidleisio.

Mae'r newidiadau hyn yn gymwys i etholiadau lleol yn Lloegr, etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr ac etholiadau cyffredinol yn y DU gan gynnwys deisebau adalw.

Rhoddwyd y newidiadau ar waith am y tro cyntaf yn yr etholiadau lleol a gynhaliwyd mewn 230 o ardaloedd yn Lloegr ym mis Mai 2023.